موزه شرلوک هلمز خانه کارآگاه خیالی داستانهای سر آرتور کونان دویله واقع شده در لندن است. طبق گفته نویسنده شرلوک هلمز و دکتر جان اچ. واتسون سال 1881 تا 1904 در خیابان 221b زندگی می‌کردند...

موزه شرلوک هلمز خانه کارآگاه خیالی داستانهای سر آرتور کونان دویله واقع شده در لندن است. طبق گفته نویسنده شرلوک هلمز و دکتر جان اچ. واتسون سال 1881 تا 1904 در خیابان 221b  زندگی می‌کردند.


یک مغازه سوغاتی فروشی در طبقه اول موزه پر از هدایای جالبی است که نمی‌توانید تصور کنید.آیا دوست دارید یک کلاه لبه دار، کراوات یا کلاه لبه پهن بخرید؟....

یا یک عصا، پیپ یا مدال شکلاتی را انتخاب کنید....

حالا ما در اتاق نشیمن طبقه اول هستیماتاق واتسون
 


یک شخصیت خیالی واقعا می تواند در چنین خانه واقعی ای زندگی کند؟


منبع: سیمرغ