Sherlock 221 سه شنبه 7 خرداد 1392 19:00 نظرات ()

یک سوال از همه بازدید کنندگان عزیز؟!

با شنیدن نام شرلوک هلمز و یا خواندن داستان و متنی در مورد این شخصیت کدام یک از زوج های شرلوکی در ذهنتان پدیدار می شود ؟!

اجازه دهید تا از شرلوک ذهنتان ما نیز اگاه شویم !

لطفا در قسمت نظرات زوج انتخابی و علت انتخاب را ذکر کنید.


دوستان لطفا برای حفظ نظم پست فقط نظر شخصیتون اعلام کنید و از دادن پیام های اسپم خوداری کنید!